default-thumb-voh-radio-podcast

Chương trình ký kết phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí

Sáng nay, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM tổ chức chương trình ký kết phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố năm 202217:00 GMT+7, Thứ Sáu, 16/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9500Chia sẻ