Chương trình ươm tạo doanh nghiệp tác động xã hội do BSSC và PNIC tổ chức Article thumbnail

Chương trình ươm tạo doanh nghiệp tác động xã hội do BSSC và PNIC tổ chức

22/05/2024
13:17
phỏng vấn chủ nhiệm CLB Brick House Trần Minh Luông về Hành trình Lối sống sinh thái

Chương trình ươm tạo doanh nghiệp tác động xã hội do TT hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC tổ chức tại VP Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quận Phú Nhuận (PNIC) nhằm tìm kiếm các dự án tiềm năng trong tương lai

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100