default-thumb-voh-radio-podcast

Đường hoa trên vùng nông thôn mới

Điểm độc đáo ở con đường này là hai bên đường trồng cây hoa chuông vàng rực rỡ. Người dân ở đây luôn tự hào vì con đường hoa vàng và không có rác này. 04:30 GMT+7, Thứ Bảy, 18/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ