default-thumb-voh-radio-podcast

Tín dụng vi mô phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là kinh tế tập thể trong đó nòng cốt là các hợp tác xã vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế, cũng như sự kỳ vọng vào sứ mệnh của khu vực kinh tế. 04:30 GMT+7, Thứ Bảy, 06/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1100Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:02:00

Băng: Kỹ sư thú y Nguyễn Trường Giang

00:10:00

Bài: Khai thông tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hợp tác xã