default-thumb-voh-radio-podcast

Những lưu ý để nuôi cá cảnh đạt hiệu quả

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ.20:00 GMT+7, Thứ Bảy, 08/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4300Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:02:00

Băng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Gái Nhỏ- Trưởng phòng Kỹ Thuật Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu mô hình nuôi cá cảnh hiệu quả và có những lưu ý để nuôi cá cảnh đạt hiệu quả.