default-thumb-voh-radio-podcast

Tận dụng lợi thế và cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA

Hiện nay, doanh nghiệp nhiều nước tham gia FTA có lợi thế hơn hẳn các dooanh nghiệp Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường .20:00 GMT+7, Thứ Bảy, 22/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ