Chuyện khởi nghiệp của Hoàng Nhân - Chủ thương hiệu Dalat bamboo với "3 CÓ và 5 KHÔNG"Article thumbnail

Chuyện khởi nghiệp của Hoàng Nhân - Chủ thương hiệu Dalat bamboo với "3 CÓ và 5 KHÔNG"

15/04/2024
07:00
Câu chuyện khởi nghiệp của Hoàng Nhân - Chủ thương hiệu Dalat bamboo với "3 CÓ và 5 KHÔNG"

Đà Lạt Bamboo ra đời với mục đích vì môi trường nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm xanh thay thế rác thải nhựa. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên từ cây tre.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100