default-thumb-voh-radio-podcast

Nền giáo dục thực chất tạo nên xã hội thực chất

năm học 2021-2022, ngành giáo dục của Thành phố gặp vô vàn khó khăn, thử thách nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn đã giúp toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao17:45 GMT+7, Thứ Sáu, 02/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ