default-thumb-voh-radio-podcast

Phải tập trung lo cho đời sống người dân

Đề cập đến vấn đề hiện nay, người dân các huyện ngoại thành có đất nhưng không tách thửa, không chuyển quyền sử dụng đất được do vướng các quy định pháp luật17:45 GMT+7, Thứ Sáu, 21/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ