Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia sẽ tạo sinh lực mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt NamArticle thumbnail

Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia sẽ tạo sinh lực mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam

18/01/2024
05:00
Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia sẽ tạo sinh lực mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam

Hai bên đã trao đổi thống nhất các phương hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia phát triển lên tầm cao mới ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100