default-thumb-voh-radio-podcast

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

phát lại Nông thôn mới thứ tư 07/09/2022 - Bài: Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp - Tiết mục Phòng chống lụt bão và ứng phó với thiên tai 04:30 GMT+7, Thứ Năm, 08/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ