Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Cơ hội việc làm từ xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững Article thumbnail

Cơ hội việc làm từ xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

25/05/2024
05:00
Cơ hội việc làm từ xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

Chương trình hội thảo Rác và Cơ hội việc làm được tổ chức mới đây nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển bền vững, thị trường lao động trong xu hướng chuyển đổi xanh.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100