default-thumb-voh-radio-podcast

Tại sao phải nên thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô?

“Việc cài dây chỉ mất hai giây, nhưng có thể cứu mạng sống của bạn”. Đó là điều mọi người ngồi trên xe ô tô nên làm vì đã có rất nhiều bài học từ việc không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô...15:05 GMT+7, Thứ Tư, 24/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
8700Chia sẻ