default-thumb-voh-radio-podcast

CÒN ĐÓ NHỮNG ÂN TÌNH TRONG "BÃO DỊCH" COVID-19

Cuộc sống rồi sẽ bình thường và tốt đẹp hơn bằng sự tử tế, bằng lòng thương mến nhau. Càng ở trong nghịch cảnh thì vòng tay kết nối, chia sẻ yêu thương càng mở rộng. Những ân tình đó sẽ còn mãi trong lòng mỗi người.10:30 GMT+7, Chủ Nhật, 19/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
4400Chia sẻ