default-thumb-voh-radio-podcast

"Con đường tré trộn" ở TP.HCM

Tré là món ăn có nguồn gốc từ Bình Định, chủ yếu làm từ thịt tai heo và 1 số gia vị khác. Tất cả sẽ được trộn đều với nhau rồi đem gói bằng lá ổi và bọc thêm bên ngoài 1 lớp lá chuối. 11:00 GMT+7, Thứ Năm, 15/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4800Chia sẻ