default-thumb-voh-radio-podcast

lắng nghe hiến kế phát triển bền vững

TPHCM mong được nghe đề xuất, sáng kiến cụ thể từ các lãnh đạo tập đoàn lớn trên thế giới, từ đó tìm cơ hội có thể hợp tác trong tương lai trong hành trình xanh hướng đến phát triển bền vững.06:00 GMT+7, Thứ Ba, 19/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
65800Chia sẻ