Cổng học tập Cohota - Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 Article thumbnail

Cổng học tập Cohota - Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2

25/12/2023
00:45
Thông tin về chuyển đổi số giáo dục
02:38
Giao lưu cùng CEO Thái Chương - Cổng học tập Cohota

Cohota viết tắt từ từ Cổng Học Tập. Hiện là mô hình cloud LMS Learning Management System duy nhất tại Việt Nam hiện nay đang cung cấp cho các trường đại học, đồng thời cung cấp nhiều chương trình giáo dục trực tuyến miễn phí tại Việt Nam.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100