Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Công nghệ cao trong y tế - nền tảng cho sự bứt phá.Article thumbnail

Công nghệ cao trong y tế - nền tảng cho sự bứt phá.

25/05/2024
02:00
Công nghệ cao trong y tế - nền tảng cho sự bứt phá.

Công nghệ cao cũng là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa việc xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100