default-thumb-voh-radio-podcast

Công nghệ giúp người nông dân kiểm soát mực nước ruộng qua app

Trò chuyện cùng anh Nguyễn Thái Việt Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Mới MiAgri về công nghệ thiết bị Quản lý nước thông minh – Ngập khô xen kẽ - AWD.07:00 GMT+7, Thứ Sáu, 02/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
27700Chia sẻ