Cục máu đông- sát thủ gây đột quỵ (phát lại ngày 20/10/23)Article thumbnail

Cục máu đông- sát thủ gây đột quỵ (phát lại ngày 20/10/23)

19/01/2024
00:00
Chuyên đề: Cục máu đông- sát thủ gây đột quỵ

- Vì sao có sự hình thành của các cục máu đông? - Cục máu đông hình thành từ chỗ khác dẫn đến gây tắc mạch đó? ...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100