Cùng nông dân làm giàu 07/12/2023Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu 07/12/2023

07/12/2023
00:00
Giao lưu với thực tế tại đồng ruộng với chị Loan ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vườn dưa leo

Giao lưu với thực tế tại đồng ruộng với chị Loan ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh về sử dụng các dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên vườn dưa leo, khổ qua.