Cùng nông dân làm giàu 08/02/2024Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu 08/02/2024

08/02/2024
00:00
GS-TS Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Thị Ba về việc ghép các loại cây trồng gốc mướp, trên là dây khổ qua

GS-TS Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thị Ba về công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới với việc ghép của các loại cây trồng gốc mướp, trên là dây khổ qua hoặc dưa hấu

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100