Cùng nông dân làm giàu 09/11/2023Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu 09/11/2023

09/11/2023
00:00
TS Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn

TS Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn chia sẻ