default-thumb-voh-radio-podcast

Cùng nông dân làm giàu 11/05/2023: Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp

Ông Lưu Đức Khải về tăng trưởng xanh trong nông nghiệp. (TT) Giao lưu với Chú 9 Chợ Gạo, Tiền Giang về mô hình dưa leo hiệu quả nhờ dòng sản phẩm hữu cơ công nghệ cao. 05:00 GMT+7, Thứ Năm, 11/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
18000Chia sẻ