default-thumb-voh-radio-podcast

Cùng nông dân làm giàu 18/05/2023: Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp

Ông Lê Minh Hoan về kinh tế hợp tác. Giao lưu với anh Huy Hoàng về mô hình sản xuất và chia sẻ dòng sản phẩm hữu cơ công nghệ cao. 05:00 GMT+7, Thứ Năm, 18/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15800Chia sẻ