Cùng nông dân làm giàu 23/11/2023Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu 23/11/2023

23/11/2023
00:00
Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp về những vấn đề lưu ý về thời tiết khi chăm sóc đồng ruộng.

Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp về những vấn đề lưu ý về thời tiết khi chăm sóc đồng ruộng.