Cùng nông dân làm giàu  25/01/2024Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu 25/01/2024

25/01/2024
00:00
GS-TS Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp VN trao đổi nền nông nghiệp bền vững

GS-TS Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam trao đổi về nền nông nghiệp bền vững.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100