default-thumb-voh-radio-podcast

Cùng nông dân làm giàu với dòng sản phẩm hữu cơ sinh học 25/5/2023

Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đầu vào sản xuất, tiếp thị đầu ra và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp khác, hỗ trợ nông dân đạt năng suất cao hơn và tăng hiệu quả thị trường05:00 GMT+7, Thứ Năm, 25/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
14600Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đầu vào sản xuất, tiếp thị đầu ra và cung cấp các dịch vụ nông nghiệp khác, hỗ trợ nông dân đạt năng suất cao hơn và tăng hiệu quả thị trường