Cùng nông dân làm giàu 28/09/2023Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu 28/09/2023

28/09/2023
00:00
Giao lưu với anh Thành ở tỉnh Đắc Lắc về sử dụng dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên vườn sầu riêng đạt hiệu quả cao.

Giao lưu với anh Thành ở tỉnh Đắc Lắc về sử dụng dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên vườn sầu riêng đạt hiệu quả cao.