default-thumb-voh-radio-podcast

TP HCM không thể thu hồi gần 400 tỷ đồng nợ bảo hiểm

Thông tin được ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, cho biết. Số nợ không thể thu hồi chiếm gần 29% tổng số nợ trên 6 tháng.Gần 7.500 DN nợ BHXH 396 tỷ đồng nhưng đã giải thể, dừng hoạt động, chủ bỏ trốn.08:00 GMT+7, Thứ Hai, 05/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2500Chia sẻ