default-thumb-voh-radio-podcast

UBTV Quốc hội thảo luận phương án tăng lương công chức, viên chức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở, cho ý kiến đối với tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, lương của công chức, viên chức, người có công với cách mạng, người nghỉ hưu...08:00 GMT+7, Thứ Năm, 20/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6700Chia sẻ