Cưu mang gần 200 trẻ khuyết tật ở tuổi U90Article thumbnail

Cưu mang gần 200 trẻ khuyết tật ở tuổi U90

20/05/2024
00:00
Cụ ông cưu mang gần 200 trẻ khuyết tật ở tuổi U90

Với mong muốn những trẻ em khuyết tật có thể tự sống bằng sức lao động của bản thân, bác Minh đã nhận nuôi, định hướng nghề cho gần 200 trẻ và vẫn tiếp tục hành trình yêu thương này dù đã ở tuổi U90.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100