default-thumb-voh-radio-podcast

Squid Game - tròn 1 năm kể từ ngày viral toàn cầu

Squid Game – có thể nói là series có độ viral lớn nhất (nhưng cũng ngắn nhất?) trong lịch sử phim ảnh hiện đại. Sức hút của nó lớn đến mức cả người già, người lớn và trẻ nhỏ đều biết đến phim này. 21:00 GMT+7, Thứ Bảy, 17/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ