default-thumb-voh-radio-podcast

Dài cổ chờ nhận tiền hỗ trợ thuê trọ theo Quyết định số 08

Đến nay, đã gần 3 tháng kể từ khi công ty triển khai kê khai thủ tục để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng, đến nay, công nhân cùng công ty chưa ai nhận được khoản tiền nào từ chính sách này17:45 GMT+7, Thứ Ba, 26/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
500Chia sẻ