Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với TP HCM trong lĩnh vực khởi nghiệpArticle thumbnail

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với TP HCM trong lĩnh vực khởi nghiệp

24/05/2024
06:00
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với TP HCM trong lĩnh vực khởi nghiệp

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc, Tham tán, Trưởng VP KHCN, ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với Thành phố các Chương trình hợp tác cụ thể với Hàn Quốc trong lĩnh vực khởi nghiệp.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100