Đậm đà bản sắc trong lễ hội văn hóa Khmer Nam bộ Article thumbnail

Đậm đà bản sắc trong lễ hội văn hóa Khmer Nam bộ

31/05/2024
00:01
Đậm đà bản sắc trong lễ hội văn hóa Khmer Nam bộ

Dân tộc Khmer có truyền thống văn hóa lâu đời, đặc sắc, phong phú. Trong đó, lễ hội Ok Om Bok là lễ hội dân gian thể hiện những nét đẹp trong phong tục đời sống riêng của đồng bào dân tộc Khmer.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100