default-thumb-voh-radio-podcast

Đam mê tuổi trẻ và việc cống hiến

Chủ đề: Đam mê tuổi trẻ và việc cống hiến, đưa hình ảnh, văn hoá Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Cùng kết nối chàng trai Phan Quang Nhật - chàng trai với đam mê hội hoạ cùng mô hình khởi nghiệp với chiếc nón lá Huế. 06:00 GMT+7, Thứ Sáu, 02/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ