default-thumb-voh-radio-podcast

Dàn sao nhí của Kính vạn hoa giờ ra sao?

18 năm sau khi phát sóng Kính Vạn Hoa, dàn sao nhí nay đã lớn và có những định hướng rất riêng cho mình. Đáng chú ý là "Em gái của Quý Ròm".21:30 GMT+7, Thứ Năm, 17/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
600Chia sẻ