Đẩy mạnh giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ trong nhà trườngArticle thumbnail

Đẩy mạnh giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ trong nhà trường

22/11/2023
08:20
Đẩy mạnh giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ trong nhà trường

Thời gian qua, ngành giáo dục thành phố đã triển khai nhiều phong trào bảo vệ môi trường, được các trường học hưởng ứng tích cực bằng nhiều mô hình cụ thể, mang lại những kết quả thiết thực.