Đạo đức kinh doanh- yếu tố cốt lõi để phát triển của DN KHCNArticle thumbnail

Đạo đức kinh doanh- yếu tố cốt lõi để phát triển của DN KHCN

25/05/2024
08:12
Đạo đức kinh doanh- yếu tố cốt lõi để phát triển của DN KHCN

Theo TS Bùi Thanh Luân, Giám đốc Công ty Cơ điện tử Hiệp Phát, đạo đức kinh doanh đối với các DN KHCN không chỉ đơn thuần là đạo đức trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn là đạo đức trong nghiên cứu khoa học.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100