Dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Việt- TrungArticle thumbnail

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Việt- Trung

21/12/2023
02:00
Dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước Việt- Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nghe báo cáo về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương ký kết.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100