Đầu tư công: Động lực tăng trưởng của TPHCM Article thumbnail

Đầu tư công: Động lực tăng trưởng của TPHCM

23/01/2024
05:00
Đầu tư công: Động lực tăng trưởng của TPHCM

Tiêu dùng nội địa, đầu tư công, xuất khẩu được xem là 3 động lực chính giúp đầu tàu kinh tế TPHCM đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 7,5 - 8%.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100