Đây là lần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhấtArticle thumbnail

Đây là lần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất

08/12/2023
02:00
Đây là lần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất

Gần 4 tháng triển khai thực hiện, TP tập trung, quyết liệt, hoàn thành khối lượng lớn công việc; nhưng 1 số nhiệm vụ thể chế hoá còn chậm, 1 số nội dung mới chưa có khung pháp lý cần thời gian nghiên cứu