default-thumb-voh-radio-podcast

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

phát lại nông thôn mới ngày 21/11/2022 - Bài: Xây dựng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”04:30 GMT+7, Thứ Ba, 22/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1900Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:48

Bài: Xây dựng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

00:15:50

Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”