default-thumb-voh-radio-podcast

Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Đây là lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức hội thảo “Lý luận-Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, sau hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại Hải Phòng ngày 20/7 vừa qua. 11:30 GMT+7, Thứ Sáu, 19/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:22

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc