Để doanh nghiệp vươn ra biến lớn Article thumbnail

Để doanh nghiệp vươn ra biến lớn

26/12/2023
00:50
Để doanh nghiệp vươn ra biến lớn

“Đổi mới và bền vững, thị trường nội địa tạo sức bật vươn ra thế giới” là chủ đề của Chuỗi hội thảo nằm trong dự án đồng hành cùng với các Doanh nghiệp đạt giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh”.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100