default-thumb-voh-radio-podcast

Để mùa hè với "Tháng hành động vì trẻ em" không là khẩu hiệu

- Kỷ niệm 5/6 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước + Ngày Môi trường thế giới... - KHÁCH MỜI ĐẦU TUẦN : nhà thơ viết cho thiếu nhi PHẠM ANH XUÂN với vấn đề : thơ thiếu nhi đang được quan tâm ra sao? 06:00 GMT+7, Thứ Hai, 05/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
32600Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

- Kỷ niệm 5/6 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước + Ngày Môi trường thế giới... - KHÁCH MỜI ĐẦU TUẦN : nhà thơ viết cho thiếu nhi PHẠM ANH XUÂN với vấn đề : thơ thiếu nhi đang được quan tâm ra sao?