Để sản phẩm của Việt Nam thu hút khách quốc tếArticle thumbnail

Để sản phẩm của Việt Nam thu hút khách quốc tế

08/12/2023
00:00
Tình trạng nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị các thị trường cảnh báo do có hóa chất, kháng

Tình trạng nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị các thị trường cảnh báo do có hóa chất, kháng sinh tiếp tục xãy ra. Điều này cần được khắc phục nếu không muốn giảm sức hút trên trường quốc tế.