Để y tế cơ sở thu hút nguồn nhân lựcArticle thumbnail

Để y tế cơ sở thu hút nguồn nhân lực

27/11/2023
00:01
Tọa đàm "Để y tế cơ sở thu hút nguồn nhân lực"

Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 25 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trong đó cũng đã khẳng định vai trò của mạng lưới các trạm y tế phường xã.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100