Đen Vâu, một ca sĩ tử tếArticle thumbnail

Đen Vâu, một ca sĩ tử tế

04/12/2023
00:01
Đen Vâu, một ca sĩ tử tế

Nguyễn Đức Cường (rapper Đen Vâu) là một trong 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2023. Một ca sĩ luôn chọn sự tử tế.